วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Diary Online 19 กุมภาพันธ์ 2552

วันนี้มีงานเยอะมากมาย เดี๋ยวต้องเอางานใส่
ลงใน CD อีก ไปและ ไปทำการบ้านก่อน

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Diary Online 18 กุมภาพันธ์ 2552

วันนี้ไปโรงเรียน โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปยืนเปิดพิธี
ก็เลยไม่ได้เรียน 2 คาบแรกเลย พอกลับมาคาบที่ 3
กับ 4 ก็ว่างเพราะว่าครูไม่อยู่ สบายเลย

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เพลง สิ่งที่แสนดี

สิ่งที่แสนดี ที่ฉันทำก็เพราะมีเธออยู่ในใจ หากมองหาใคร ที่ ร่วมทางไปด้วยกันไม่ว่าวันไหน
จับมือฉัน...ชาดี้ ดี้ ชัดชา บนเส้นทางจะ ไกลก็ไม่หวั่น ให้ฉันได้เคียงข้างเธอ อยากให้รู้...ชาดี้ ดี้ ชัดชา
สิ่งดีๆ ในใจฉันมีอยู่ ขอดูแลให้เธออุ่นใจ
*ไม่ว่าจะนานเท่าไร (ห่างไกลสักเพียงไหน) ฉันพร้อมจะเคียงข้าง เธอ (หากเธอไม่เหลือใคร)
เพราะทุกเวลาที่มี แค่นี้ฉันเป็นสุข ใจ เมื่อเดินก้าวไปพร้อมเธอ
ไม่ได้มากมาย ที่ฉันทำด้วยหัวใจให้เธอคนนี้ ทางจะร้ายดี ฮุวว ฮุ้ ที๋ฉันทำก็เพราะมีเธออยู่ในใจ
จับมือฉัน...ชาดี้ ดี้ ชัดชา บนเส้นทางจะไกลก็ไม่หวั่น ให้ฉันได้ เคียงข้างเธอ อยากให้รู้...ชาดี้ ดี้ ชัดชา
สิ่งดีๆ ในใจฉันมีอยู่ ขอดูแลให้เธออุ่นใจ
ไม่ว่าจะนานเท่าไร (ห่างไกลสักเพียงไหน) ฉันพร้อมจะเคียงข้าง เธอ (หากเธอไม่เหลือใคร)
เพราะทุกเวลาที่มี แค่นี้ฉันเป็นสุข ใจ เมื่อเดินก้าวไปพร้อมเธอ I have a good chance
แค่อยากมีเธอใกล้ และอยากใเธอมั่นใจ ลนเส้นทางความฝัน มีเพียง เธอกับฉัน ในวันที่สดใส

Diary Online 16 กุมภาพันธ์ 2552

วันนี้ มีการ thank teacher ห้อง 4/1 ได้ทำการแสดงด้วย
เราซ้อมกันตั้งแต่ คาบ ที่ 3-5 โดยมีการร้องเพลง และ การบูม
ซึ่งงานครั้งนี้ก็ผ่านไปด้วยดี แล้วตอนนี้ก็มาที่บ้านน้ำ
ทำเรื่อง ชุมนุมผ้าแสนสวย จะได้เอาไปส่งพรุ่งนี้

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

movie maker

ใครอยากดู mv เพื่อน
ที่ปลาทำ เข้าไป โหลด ได้ที่นี้เลยค่ะ

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

diary online

คนเรารักกันต้องอยากคุยกัน อยากเจอหน้ากัน อยากอยู่ด้วยกันไม่ไช่เหรอ
แต่ถ้าเขาหมดรักแล้วเขาก็คงจะอยากทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม จริงไหม
ในเมื่อเขาไม่เห็นค่าของเรา จงทำตัวเองให้มีค่า
อย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของเราเลย

ชีวิตแค่โดนทำร้าย แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลาย แค่วันนี้หัวใจสลายเตือนตัวเองว่าถึงยังงัยฉันยังต้องอยู่ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

งานภาษาไทย

เนื้อเรื่องย่อ พระเวสสันดรชาดก
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเส็ดจไปยังกบิลฟัสด์มีพระประยูรญาติที่มีอายุสูงกว่าไม่ย่อมถวายพระพุทธองค์ปราถนานำลายมานะทิฐิจึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย์ให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมา (ฝนเป็นสีแดงใครอยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียก)สงฆ์ทั้งหลายกล่าวว่า ของประหลาดอย่างนี้ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเห็นมาก่อนพระสงฆ์จึงอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องให้ฟัง ในเรื่องกล่าวว่าสมัยพระพุทธเจ้าเสวยพระชิาติเป็นพระเวสสันดรที่เมืองสีพีมีพระราชบิดาทรงพระนามว่า พระเจ้ากรุงสูญชัย พระราชมารดาพระนางผุสสดีเมื่อชาติก่อนพระนางเป็นพระมเหสีของพระอินทร์ ได้พร 10 ประการ จากพระอินทร์ นางจึงจุติจากดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์เมื่อพระเวสสันดรประสูติมีช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองชื่อปัจจัยนาค นำความสมบูรณ์มาสู่บ้านเมืองในขณะนั้นกลิงคราษฎร์เกิดแห้งแล้งจึงส่งพราหมณ์มาขอช้างปัจจัยนาค พระเวสสันดรประทานให้ชาวเมืองสีพีโกรธทูลให้พระกรุงสูญชัยเนรเทศพระเวสสันดร ก่อนเสด็จออกจากเมืองพระเวสสันดรได้ทำทานยิ่งใหญ่เรียกว่า สตสดกมหาทาน ( ทาน 7สิ่ง สิ่งละ 700 ได้แก่ช้างม้า รถ โคนมนางสนม ทาสหญิง ทาสชาย )แล้วเสด็จออกจากเมืองพร้อมด้วย พระนางมัทรี กัณหา ชาลี ไปสู่เขาวงกต กราบทูลชูชกพราหมณืมีอาชีพขอทาน มีนางอมิตตาเป็นภรรยาสาวปฏิบัติอย่างดีทำให้พราหมณ์ในบริเวณนั้นถูกสามีทุบตี ด่าทอให้เอานางอมิตตดา นางพราหมณ์ทั้งหลายแค้นใจจึงไปด่านางอมิตดาที่ท่าน้ำ นางอมิตดาจึงไปขอให้ชูชกไปขอสองกุมารมาเป็นทาสตนจะไปทำงานบ้านอีก ชูชกจำใจเดินทางไปพบพรานเจตบุตรหลอกว่าจะทุลเชิญพระเวสสันดรกลับบ้านพรานเจตบุตรจึงปล่อยชูชกไปแล้วให้อุบายหลอกพระอุจจุตฤษี ฟาาีจึงชี้ทางเขาวงกตให้ชุชกเินทางไปพบอาศรมรอจรรุ่งเช้าพระนางใัทรีไปหาผลไม้ในป่าจึงเข้าไปทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดรหลั่งน้ำหนือแผ่นดิน ประทานให้ชูชกดบยตีสองกุมารต่อหน้าพระเวสสันดรแต่พระองค์ทรงอดกลั้น และคาดค่าตัวกัณหาและชาลี ฝ่ายพระนางมัทรีกลับมาจากไม่เห็นลูกจึงออกไปตามหาในป่าจนเช้ารุ่งเป็นลมสลบไป พระเวสสันดรตรัสบอกความจริงพระนางมัทรีอนุดมทนา พระอินทร์ปลอมเป็นพราหมณ์มาขอพระนงมัทรีพระเวสสันดรประทานให ้พระอินทร์จึแสดงตนแล้วถวายพระนางคืน ฝ่ายชูชกพาสองกุมารมาทางเมืองสีพีเพราะหลงทาง ปู่สนชัยจึงไถ่ตัวกัณหาและชาลีปุนบำเหน็จให้ชูชก ชูชกกินอาหารมากจึงถึงแก่ความตาย พระนางสูญชัยยกกองทัพไปรับพระเวสสันดรกลับ ครั้นเมื่อกษัตรหกพระองค์พบหน้ากลับร้องให้เป็นลมสลบไป ฝนโบกขรพรรษตกลงมา กษัตรทั้งหกพระองค์จึงฟื้นขึ้นมาแล้วพระเวสสันดรก็ได้กลับครองเมือง